Arisa Samimi2019-01-18T13:48:10+01:00

Arisa Samimi

Samordnare/skolresurs

Direkt: 08-68430291
E-post

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Samordnare/skolresurs
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Ewa Lidefelt
Ewa Lidefelt
Socialpedagog/samordnare
Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Magdalena Morin
Magdalena Morin
Föreståndare Sande
Leg.psykoterapeut
Stuart Ness
Stuart Ness
Socionom/psykoterapeut
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Föreståndare Linde
Beteendevetare/terapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut