Loading...
Om oss2019-01-25T10:45:44+01:00

Om oss

Vi är mellan 30 och 40 personer som arbetar utifrån ett starkt engagemang för samhällets mest
utsatta barn och ungdomar. Vi har trettio års erfarenhet inom företaget och följer ofta tidigare
placerade barn, långt efter att vårt uppdrag har avslutats. Vi har kontakt med flera ”barnbarn”
och har kunnat följa hur vår behandling påverkar på längre sikt. Ett starkt patos, flexibilitet
och humor präglar ”vårt gäng”.

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Samordnare/skolresurs
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Ewa Lidefelt
Ewa Lidefelt
Socialpedagog/samordnare
Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Magdalena Morin
Magdalena Morin
Föreståndare Sande
Leg.psykoterapeut
Stuart Ness
Stuart Ness
Socionom/psykoterapeut
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Föreståndare Linde
Beteendevetare/terapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut