Loading...
Home2019-02-01T11:15:51+02:00

Behandlingsfamilj, behandlingsteam – flexibla lösningar

Läs mer om vår metod

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Föreståndare Linde
Beteendevetare/terapeut
Stuart Ness
Stuart Ness
Socionom/psykoterapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Samordnare/skolresurs