Loading...
Vår vision2019-01-18T15:15:33+01:00

Vår vision.

Målet är att alla barn/ungdomar skall få en god skola, god hälsa och goda möjligheter till en stimulerande fritid. Verksamheten är evidensbaserad och man mäter en rad faktorer, bl. a läsförmåga, skolutveckling, hälsa, fritid, och nöjdhet med placeringen. Sammanbrottsfrekvensen är mycket låg och behandlingsresultaten mycket goda.

Vi på kontoret

Marie Mandel
Marie Mandel
Föreståndare
Leg.psykolog/psykoterapeut
Anette Johansson
Anette Johansson
Familjebehandlare/samordnare
Arisa Samimi
Arisa Samimi
Samordnare/skolresurs
Eva Engman
Eva Engman
Controller

Ewa Lidefelt
Ewa Lidefelt
Socialpedagog/samordnare
Jonas Blomqvist
Jonas Blomqvist
Socionom/Terapeut
Magdalena Morin
Magdalena Morin
Föreståndare Sande
Leg.psykoterapeut
Stuart Ness
Stuart Ness
Socionom/psykoterapeut
Niklas Rosvall
Niklas Rosvall
Föreståndare Linde
Beteendevetare/terapeut
Björn Olsson
Björn Olsson
Leg. psykolog/psykoterapeut